Advocaat specialist voor ondernemers en MKB

Huurrecht

U verhuurt een of meer objecten. Het is belangrijk om voor verhuur goede (standaard) contracten op te stellen. Indien een woning of kantoor wordt uitgewoond of de huurachterstand oploopt dan verdwijnen deze problemen meestal niet vanzelf. Het is dus van belang adequaat te reageren indien dit soort problemen zich voordoen. Advocaat Geevers voorziet u van deugdelijke huurovereenkomsten en staat u waar nodig bij in procedures tot ontbinding, ontruiming, uitvoering van onderhoud of betaling van achterstallige huurpenningen.

Als huurder van een woning, pand of kantoorruimte kunt u er hinder van ondervinden dat de verhuurder zijn verplichtingen aan u niet nakomt. Zo kunt u denken aan achterstallig onderhoud of wijziging van de huurprijs. Advocaat Geevers kan u dan bijstaan.

Advocaat Geevers kent het huurrecht vanuit het perspectief van de verhuurder en vanuit het perspectief van de huurder.