Advocaat specialist voor ondernemers en MKB

Bestuursrecht

Bij bestuursrecht gaat het om de verhouding tussen burgers / ondernemers en de overheid. Het bestuursrecht geeft de regels waaraan bestuursorganen zich behoren te houden bij het nemen van besluiten en geeft burgers / ondernemers de mogelijkheid tegen dergelijke besluiten op te komen. Meestal is dat in de vorm van een bezwaarschrift, eventueel gevolgd door een beroepschrift bij de rechtbank en hoger beroep.

De algemene bestuursrechtelijke regels staan in de Algemene Wet Bestuursrecht en in allerlei bijzondere wetten. Denk bijvoorbeeld aan de Drank- en Horeca Wet of de Wet arbeid vreemdelingen. Daarnaast zijn er onderliggende regelingen zoals een Regionale Huisvestingsverordening. Advocaat Geevers kan u bijstaan in een bezwaar- en beroepsprocedureprocedure, al dan niet gecombineerd met een verzoek om een voorlopige voorziening.