Advocaat specialist voor ondernemers en MKB

Ondernemingsrecht

Ondernemers krijgen te maken met huisvesting, personeel, vergunningen, overeenkomsten met leveranciers, overeenkomsten met klanten en nog veel meer. Zij begeven zich dus op verschillende rechtsgebieden. Advocaat Geevers stelt zich ten doel om ondernemers te helpen in plaats van hen door te verwijzen naar een collega die zich ook slechts bezig houdt met een onderdeel van het recht. Advocaat Geevers kan dat omdat hij sinds 1999 veel ervaring heeft opgedaan op allerlei rechtsgebieden en in velerlei procedures. Daardoor overziet hij de verschillen maar vooral ook de overeenkomsten tussen de verschillende rechtsgebieden. Een uitgebreid digitaal systeem voor de meest complete en actuele juridische informatie is daarbij natuurlijk onontbeerlijk.