Advocaat specialist voor ondernemers en MKB

Arbeidsrecht

De verhouding tussen werkgever en werknemer is een buitengewoon belangrijke. Die verhouding wordt mede bepaald door arbeidsovereenkomst. Het is daarom belangrijk een goede arbeidsovereenkomst op te stellen. Hiervoor kunt u bij Advocaat Geevers terecht.

De verhouding tussen werkgever en werknemer wordt echter ook in grote mate bepaald door wettelijke voorschriften. Denk daarbij bijvoorbeeld aan opzegtermijnen, proeftijden, voorschriften voor het geval van (langdurige) ziekte, herstel, en re-integratie of een reorganisatie. Ook in die gevallen is adequate bijstand nodig. Datzelfde geldt wanneer er sprake is van een arbeidsrechtconflict en/of dreigend ontslag. Advocaat Geevers heeft inmiddels uitgebreide ervaring met het adviseren en procederen over deze onderwerpen (ontbindingsprocedure, beƫindigingovereenkomst, kennelijke onredelijk ontslag, ontslagvergunning van het UWV en meer).