Advocaat specialist voor ondernemers en MKB

Contractrecht

Contract, overeenkomst. De kern van veel zaken ligt in een afspraak tussen twee partijen en de wijze waarop die afspraak wordt nagekomen. Bij de beoordeling van dergelijke zaken is kennis van de stukken van belang, maar kennis van het algemene verbintenissenrecht is zo mogelijk nog belangrijker. Want dat bepaalt in grote mate welke mogelijkheden partijen hebben en – belangrijk! – hoe zij die mogelijkheid moeten benutten. Nakoming, ingebrekestelling, opschorting, (gedeeltelijke) ontbinding, verrekening. De wet biedt allerlei mogelijkheden maar vereist wel dat die op juiste wijze ingezet worden. Gebeurt dat niet dan kan dat vergaande consequenties hebben. Bij geschillen over de uitvoering van overeenkomsten is het dus zeer belangrijk dat u tijdig adequaat advies inwint. Dat kan bij Advocaat Geevers.

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Voor het opstellen van deugdelijke contracten of algemene voorwaarden kunt u natuurlijk ook terecht bij Advocaat Geevers.