Advocaat specialist voor ondernemers en MKB

Disclaimer

De op deze website vermelde gegevens, meningen en adviezen zijn slechts ter algemene informatie samengesteld en dienen niet als juridisch advies te worden beschouwd. Advocaat Geevers is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als gevolg van de onvolledigheid of onjuistheid van de op de website vermelde gegevens, meningen en adviezen. Mocht u meer willen weten over de vermelde gegevens, meningen en adviezen dan verzoeken wij u contact op te nemen met Advocaat Geevers door een e-mail te sturen naar freekgeevers@advocaatgeevers.nl.
De website bevat links naar andere websites en andere websites hebben mogelijk een link naar deze website. Advocaat Geevers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites of links op de gelinkte websites.